Vážení obchodný partner,

moja firma vznikla 13. júna 1997 a je zapísaná na Okresnom úrade odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa Považská Bystrica pod spisovou značkou žo-97/04689/002 Z02 registračné číslo 939/97.
Hlavným predmetom činnosti je obchodná činnosť, ktorá prechádza neustálym vývojom. Dnešná internetová stránka je druhá generácia internetovej stránky, ktorú prevádzkujem od roku 2004.

Verím, že tovarová ponuka Vás zaujme, nájdete si výrobok, ktorý hľadáte a požadujete. Prajem Vám mnoho spokojnosti pri jeho používaní. Ďakujem za prejavenú dôveru prejavenú kúpou výrobku z mojej ponuky.

S produktmi firmy AOM prinášam na trh:

AOM
 • vysokotlaké striekacie zariadenia
 • nízkotlaké striekacie zariadenia
 • zmiešavacie striekacie pištole pre dvojzložkové laky
 • HVLP striekacie pištole
 • HVLP turbína
 • vzduchové striekacie pištole pre povrchovú úpravu spodkov automobilov, tmelenie a lepenie
 • pištole na ofukovanie
 • pištole a zariadenia na pieskovanie
 • pištole na čistenie
 • pištole na hustenie pneumatík
 • rôzne kombinácie uvedených zariadení v sadách a kompletoch
 • príslušenstvo

Firma MABI prináša na slovenský trh:

Jedinečný výrobok – pneumatické kladivo s antivibračnou hlavou. O jeho využití Vás informujeme na samostatnej stránke, kde sú k nahliadnutiu aj krátke filmové animácie.

Som rád, že ako zmluvný predajca výrobkov AOM Vám môžem ponúknuť tieto moderné produktyy. Takmer všetky výrobky si môžete pozrieť v sekcií e-shop, prípadne ma požiadajte o zaslatie katalógov vo formáte PDF.

Na dodávaný tovar poskytujem záruku po dobu 24 mesiacov odo dňa kúpy. V prípade potreby je k dispozícií záručný i pozáručný servis, na všetky výrobky.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať telefonicky:
+421 949 111 057
alebo e-mailom: