Pneumatické kladivá

Jedinečný výrobok – pneumatické kladivo s antivibračnou hlavou. Jeho použitie je všade tam, kde je potrebné odstránenie nežiaducich povrchov a nánosov napr.:

  • vnútorné a vonkajšie omietky
  • keramické obklady a dlažby
  • podlahové krytiny (PVC, guma, koberce, liate podlahy ...)
  • asfaltové hydroizolačné pásy na plochých strechách
  • sekanie otvorov v murive
  • hrubšie vrstvy farieb a maľoviek
  • sekanie nových drážok v murive pre profesie ZTI, ÚK, plyn, elektro
  • olupovanie kôry stromov
  • odstraňovanie starých náterov z oceľových konštrukcií
  • odstraňovanie nánosov vo výbušnom, horľavom, vysokoteplotnom prostredí a pod.

Zariadenie je jednoduché a vyžaduje prevádzkový tlak stlačeného vzduchu 0,6 až 0,8 MPa z kompresoru, alebo rozvodu stlačeného vzduchu.

Pohyblivé časti sú mazané z nádržky oleja umiestnenej v tele nástroja napojenej na regulačný ventil, prípadne z externého zdroja dodávaného ako príslušenstvo. Jednotlivé druhy použitia sú uvedené v krátkych filmových animáciách.

SCRAP AIR 24

SCRAP AIR 36

SCRAP AIR 38

SCRAP AIR 46

SCRAP AIR 55